Những Thông lệ Tốt nhất trong Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu

 

Bài giảng này của Tiến sĩ Annette David bàn về những nỗ lực có hiệu quả nhất trong kiểm soát thuốc lá, hiện đang được thực hành trên toàn thế giới. Cụ thể, bài giảng này nói về Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới và mô hình MPOWER - những công cụ can thiệp có hiệu quả để giảm lượng cầu các sản phẩm thuốc lá.

Bấm vào đây để bắt đầu khóa đào tạo trực tuyến này


 

Yêu cầu về Kỹ thuật
Để xem nội dung trong những bài giảng này, quý vị cần cài đặt Flash playerAdobe Reader trên máy tính của mình.