Giới thiệu và Tuyên bố về Mục tiêu Khóa học

 

Bài giảng này của Tiến sĩ Joanna Cohen, đến từ Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu, giới thiệu với những người tham dự về khóa học "Học hỏi từ Chuyên gia: Khóa đào tạo dành cho Chuyên viên Y tế". Tiến sĩ Cohen nói về lịch sử của đại dịch thuốc lá, ngành công nghiệp thuốc lá và sự chuyển dịch của ngành này sang các nước đang phát triển, và mục tiêu chính của khóa học này.

Bấm vào đây để bắt đầu khóa đào tạo trực tuyến này 

Yêu cầu về Kỹ thuật
Để xem nội dung trong những bài giảng này, quý vị cần cài đặt Flash playerAdobe Reader trên máy tính của mình.