Lôi kéo sự tham gia của Chuyên viên Y tế vào hoạt động Kiểm soát Thuốc lá

 

Bài giảng này của Tiến Sĩ Javaid Khan chú trọng vào vai trò của chuyên viên y tế trong kiểm soát thuốc lá. Từ vấn đề chính sách có thể ảnh hưởng tới thực hành chuyên môn của quý vị ra sao, tới cách thức tác động tới bệnh nhân trong môi trường bệnh viện hoặc phòng mạch, bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu được lý do và tầm quan trọng của việc tham gia vào kiểm soát thuốc lá.

Bấm vào đây để bắt đầu khóa đào tạo trực tuyến này


Yêu cầu về Kỹ thuật
Để xem nội dung trong những bài giảng này, quý vị cần cài đặt Flash playerAdobe Reader trên máy tính của mình.