Các khóa học trực tuyến

Với tài trợ 600 triệu đô la đã được cam kết, Sáng kiến Bloomberg nhằm Giảm Sử dụng Thuốc lá là nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay để chống lại vấn đề thuốc lá ở các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình, đây là nơi sinh sống của đa số những người hút thuốc trên thế giới. Trang web này cung cấp các khóa đào tạo miễn phí dành cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và dân chúng. Chúng tôi giúp những người tham dự có thể triển khai và thực thi các chương trình kiểm soát thuốc lá có hiệu quả, vận động cho các quy định chống thuốc lá có ý nghĩa, và xây dựng các chiến dịch truyền thông đem lại thay đổi. Các bài giảng đa phương tiện của chúng tôi được trình bày bởi các chuyên gia về kiểm soát thuốc lá từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình này được soạn thảo tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, đây là nguồn thông tin trợ giúp quan trọng để nghiên cứu và hướng dẫn chính sách về cách thức làm thế nào để đẩy lùi đại dịch tử vong do ung thư liên quan đến thuốc lá trên toàn cầu. **Xin chú ý: Bạn phải khởi động khóa học này ở globaltobaccocontrol.org.
 

Khóa đào tạo trực tuyến này được soạn thảo với sự cộng tác các cán bộ giảng dạy tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg và các nhà vận động kiểm soát thuốc lá nổi tiếng thế giới, hoạt động trong lĩnh vực y tế. Khóa đào tạo này sẽ giúp các nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng để đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát thuốc lá trong cộng đồng của chính họ và xa hơn nữa.

Hãy nhấp chuột để biết thông tin quan trọng liên quan đến chứng chỉ Giáo dục Y khoa Thường xuyên. | Johns Hopkins CME lớp học trang
 

 

Globaltobaccocontrol.org is funded by Bloomberg Philanthropies as a part of the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use.