Học hỏi từ Chuyên gia: Khóa đào tạo dành cho Chuyên viên Y tế

"Học hỏi từ Chuyên gia: Khóa đào tạo dành cho Nhân viên Y tế" là gì?
Học hỏi từ Chuyên gia: Khóa đào tạo dành cho Nhân viên Y tế là một khóa học trực tuyến được soạn thảo với sự cộng tác của các cán bộ giảng dạy tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg và các nhà vận động ủng hộ kiểm soát thuốc lá nổi tiếng trên toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực y tế. Khóa đào tạo này được thiết kế dành cho những nhà cung cấp dịch vụ y tế luôn bận rộn, được xem như là một giải pháp khác giúp tiết kiệm thời gian dành cho những người không có điều kiện hoàn tất một khóa đào tạo dài hạn về kiểm soát thuốc lá. Nội dung khóa đào tạo này có tại địa chỉ Thuốc lá Toàn cầu: Học hỏi từ Chuyên gia, được cung miễn phí cho tất cả những ai đang làm việc trong ngành y tế và quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về vấn đề kiểm soát thuốc lá.

Những người tham dự đã hoàn thành hết khóa học này sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn thành của Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu thuộc Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg. Ngoài ra, những người hội đủ điều kiện có thể đệ đơn để nhận được đến 2.5 Tín chỉ AMA PRA Loại 1 về Giáo dục Y khoa Liên tục (CME). Lệ phí xin tín chỉ CME cho cá nhân là $45. Hãy nhấp chuột để biết thông tin quan trọng liên quan đến chứng chỉ Giáo dục Y khoa Thường xuyên. | Johns Hopkins CME lớp học trang

"Học hỏi từ Chuyên gia: Khóa đào tạo dành cho Nhân viên Y tế " được tổ chức như thế nào?
Khóa học gồm có năm bài giảng:

Click to start this online training

Mỗi bài giảng gồm có:

  • một loạt các bài giảng dạng bản chiếu có âm thanh kèm theo
  • một tệp Powerpoint có thể tải xuống file

Bài kiểm tra của Khóa học:

  • các bài tập tự đánh giá để đo kiểm tra mức độ hiểu biết cơ bản về nội dung khóa học

Tôi làm thế nào để nhận được Chứng nhận Hoàn thành?
certificateSau khi hoàn thành hết khóa học, quý vị sẽ lựa chọn để tải xuống và in ra Chứng nhận Hoàn thành.

Tuyên bố CME

Mô tả

"Học hỏi từ các Chuyên gia: Kháo học cho Nhân viên Y tế" sẽ chuẩn bị cho bạn có tiếng nói mạnh mẽ và nguồn lực có giá trị trong  cuộc chiến chống lại thuốc lá. Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể xác định các hình thức tiêu thụ thuốc lá thông dụng và các hậu quả của việc dùng thuốc lá, xác định các chiến lược  đối tượng chính trong Công Ước Khung Kiểm Soát Thuốc Lá của Tổ Chức Y Tế Thế Giới về Kiểm soát Thuốc lá và Mô hình MPOWER, và thực hiện các chiến lược hiệu quả để phát huy việc kiểm soát thuốc lá trong cộng đồng của bạn và giúp bệnh nhân bỏ thuốc lá.

ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU

Khóa học trực tuyến này được soạn thảo cho bất kỳ người nào làm việc trên cương vị là nhân viên chăm sóc y tế.

ĐỐI TƯỢNG 

Sau khi tham gia hoạt động, người tham gia sẽ có thể:

  • Xác định các hình thức tiêu thụ thuốc lá thông thường và các hậu quả của việc dùng thuốc lá
  • Xác định các quốc gia và khu vực nơi các sản phẩm thuốc là là thông dụng
  • Thảo ra các hành động mà nhân viên y tế có thể làm để phát huy việc kiểm soát thuốc lá trong cộng đồng của họ
  • Thực hiện các chiến lược hiệu quả để giúp bệnh nhân của họ bỏ dùng thuốc lá
  • Xác định các chiến lược đối tượng chính trong Công Ước Khung Kiểm Soát Thuốc Lá của Tổ Chức Kiểm Soát Thuốc Lá và Mô Hình MPOWER

TUYÊN BÔ XÁC NHẬN

Trường Đại Học Y Khoa Johns Hopkins được Hội Đồng Giáo Dục Thường Xuyên về Y Khoa công nhận là nơi đào tạo bác sĩ liên tục

TUYÊN BÔ VỀ TÍN CHỈ

Trường Đại Học Y Khoa Johns Hopkins xây dựng chương trình trực tuyến này quy đổi tối đa cho tín chỉ 2.5 AMA PRA Category 1 Credits™. Bác sĩ cần phải yêu cầu tín chỉ trong khuôn khổ tham gia hoạt động.

Yêu cầu về Kỹ thuật
Cần có trình duyệt web có JavaScript kích hoạt, phiên bản Flash player hiện hành, và Adobe Reader để truy cập được tài liệu khóa học.

Globaltobaccocontrol.org is funded by Bloomberg Philanthropies as a part of the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use.